U get my point? :( #mythoughtsexactly #breakdown #lyrics #bestlyricsever